УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг в Одеській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування  державного значення М-05 Київ – Одеса на ділянці км 386+491 – км 405+078.

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування  державного значення М-05 Київ – Одеса на ділянці км 386+491 – км 405+078.

Заява про екологічні наслідки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування  державного значення М-05 Київ – Одеса на ділянці км 386+491 – км 405+078.

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги протяжністю 18,61652 км і приведення її параметрів до Iб категорії.

Технічні і технологічні дані ділянки автомобільної дороги після капітального ремонту: тип дорожнього одягу – капітальний, покриття – щебенево-мастиковий асфальтобетон (20), кількість смуг руху – 4 шт., ширина смуги руху – 3,75 м, ширина проїзної частини – 2х7,5 м, ширина узбіччя – 3,75, ширина розділювальної смуги – 3 м, розрахункова швидкість руху – 110 км/год, розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН, проектні параметри автомобільної дороги приймаються відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги» (зі зміною №1)

В складі проектних робіт передбачається:

 • добудова транспортних розв’язок в різних рівнях на км 401+603 та на км 404+195 (добудова шляхопроводів відповідно до чинних нормативних вимог, влаштування та облаштування з’їздів);
 • капітальний ремонт мосту через суходіл на км 401+200 (довжина мосту – 36,15 м, поздовжня схема – 2х18 м, габарит проїзду Г- 11,5+2+12,0 м, тротуари – 0,75 м, висота підмостового габариту – 2,9 м, навантаження на споруду - А-15, НК-80);
 • влаштування 3-х пішохідних мостів на км 388+876, км 390+341 та км 402+471 (схема - 1×40,848 м, габарит - Г-3,0 м, прогонова будова - металева індивідуальної конструкції з ортотропною плитою, довжина мосту - 40,848 м, ширина проходу на мосту - 3 м, ширина сходів з лівої та правої сторони по 3 м);
 • влаштування 5 існуючих категорійних примикань до населених пунктів, 1 примикання до ДРП та 14 з`їздів (виїздів) до (з) пунктів сервісу;
 • влаштування 5 пар автобусних зупинок на: ПК 24+13 праворуч, ПК 24+13 ліворуч; ПК 38+23 праворуч, ПК 38+23 ліворуч; ПК 151+32 праворуч, ПК 151+44 ліворуч; ПК 160+25 праворуч, ПК 161+05 ліворуч; ПК 174+49 ліворуч, ПК 174+74 праворуч.
 • влаштування нового майданчика для відстою транспортних засобів у період несприятливих погодних умов (майданчик для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху) від ПК 155+82,7 до ПК 158+65,09 ліворуч в межах існуючої смуги відведення;
 • на ділянці ПК155+43,64 до ПК158+24,19 праворуч передбачено відокремлення об’єктів сервісу островком з влаштуванням на ньому тротуару та бар’єрного огородження. За островком передбачено ремонт існуючого майданчика;
 • заходи по доступності об’єкту ремонту для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення (забезпечення відповідної ширини тротуару, його поздовжній та поперечний похили; пониження бордюрного каменю в місцях пішохідних переходів в одному рівні, автобусних зупинок; влаштування спеціальних попереджувальних тактильних смуг на посадкових майданчиках; влаштування направляючої та зупинкової тактильної плитки на тротуарах та пішохідних доріжках);
 • влаштування поверхневого водовідводу, дощової каналізації та очисних споруд поверхневих вод з дорожнього покриття
 • заміна водопропускних труб та влаштування нових;
 • влаштування шумозахисних екранів для захисту від шуму житлової забудови Знам’янськї ДЕД.
 • влаштування дорожньої метеостанції на км 401+390;
 • встановлення зовнішнього стаціонарного електроосвітлення на розв’язках в різних рівнях та в одному рівні;
 • перевлаштування електричних мереж;
 • влаштування перехідно-швидкісних смуг;
 • розбирання всіх існуючих віднесених лівих розворотів;
 • облаштування дороги.

Будівництво буде здійснюватися будівельними організаціями згідно з проектом та відповідно до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України.

Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги. Автомобільна дорога М-05 Київ – Одеса не відноситься до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку згідно з Додатком Е ДБН А.2.2-1-2003. Об’єкт проектування не відноситься до діяльності, що передбачає оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

До джерел потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище віднесено: автомобільну дорогу як інженерну споруду, транспортний рух та технологічні процеси будівництва і утримання дороги.

Відповідно до розрахунків, експлуатація проектованої ділянки автомобільної дороги на момент проектування та на перспективу за найбільш несприятливих метеорологічних умов із врахуванням проектних заходів не призводить до перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному на межі найближчої житлової забудови с. Радісне та с. Знам’янка.

Відповідно до проведених розрахунків, рівень звуку від експлуатації автомобільної дороги М-05 на житловій забудові Знам’янської ДЕД перевищує допустимі рівні звуку за показниками нічного та денного еквівалентного, максимального денного та нічного рівнів звуку. В проекті передбачено влаштування нових шумозахисних екранів висотою 5,1 м для захисту вказаних будівель.

Проектом передбачене зрізування порослі та чагарнику загальною площею 3,945 га та рубка 658 дерев на площі 0,5 га, по закінченню робіт передбачена  рівновелика компенсаційна висадка саджанців дерев.

При капітальному ремонті дороги негативні впливи будуть зазнавати повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ. При експлуатації – повітряне середовище та ґрунти (впливи на біологічні та екологічні системи будуть мати опосередкований характер). Рівні очікуваних впливів і впровадження передбачених проектом комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів

Проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки, у тому числі:

 • локалізація та наступне вивезення відходів до місць їх переробки, тимчасового зберігання та поховання тощо (при будівництві);
 • відновлення та влаштування споруд водовідводу автомобільної дороги;
 • відновлення порушених території при виконанні проектних робіт;
 • компенсаційна посадка зелених насаджень;
 • влаштування зовнішнього освітлення;
 • влаштування очисних споруд поверхневих вод з дорожнього покриття;
 • влаштування шумозахисних екранів;
 • влаштування пішохідних мостів, тротуарів та огородження, автобусних зупинок відповідно до чинних норм, пішохідних переходів, ДМС.
 • облаштування дороги із засівом трав кюветів, укосів та узбіч.

Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні будівельних робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт (Службу автомобільних доріг в Одеській області).

Перелік залишкових впливів

 • шумове забруднення від транспортних засобів;
 • забруднення атмосферного повітря викидами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання транспортних засобів;
 • забруднення ґрунту придорожньої території;
 • опосередковані впливи на біологічні та екологічні системи.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення

Інформування громадськості про плановану діяльність проводиться через Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Зобов’язання замовника

Замовником проекту є Служба автомобільних доріг у Одеській області. Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень.