УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг в Одеській області

» Про Службу » Про нас

Про нас

 


Про Службу.

1. Загальні положення

1.1. Служба автомобільних доріг в Одеській області (далі - Служба) є державним агентством, що належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Укравтодор), здійснює функції з управління автомобільними дорогами загального користування і є одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

Юридична адреса Служби: 65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 49.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністра транспорту України, нормативно-правовими актами Укравтодору, рішеннями органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах'їх компетенції, а також цим Положенням.

1.3. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.4. Служба є неприбутковою організацією.

1.5. Служба утримується у межах кошторису видатків, затвердженого Укравтодором, за рахунок: коштів, передбачених у вартості будівництва та ремонту автомобільних доріг, виходячи з законодавче встановлених нормативів на утримання служби замовника; коштів, передбачених у вартості експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування згідно з розрахунками за Методикою, затвердженою Укравтодором.

1.6. Умови та розміри оплати праці керівника Служби визначаються Укравтодором. Оплата праці інших працівників здійснюється згідно з Галузевою угодою.

2. Мета і предмет діяльності Служби

2.1. Метою діяльності Служби є організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них, задоволення потреб народного господарства та населення України в удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури, що обслуговується.

2.2. Предметом діяльності Служби є:

реалізація єдиної транспортної політики у дорожньо-транспортному комплексі, що здійснюється Міністерством транспорту України, стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування в регіоні в межах фінансових ресурсів, що направляються на дорожнє господарство згідно з законодавством; підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування на регіональному рівні;

організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд;

організація акумулювання коштів фінансування дорожнього господарства згідно з Законом України від 16 липня 1999р. №986-ХІУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" та Законом України про Державний бюджет на відповідний рік , інших фінансових ресурсів на ці цілі;

визначення в межах ЇЇ повноважень напрямів використання коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, за погодженням з головним розпорядником, через якого вона одержує бюджетні кошти:

фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд згідно із законодавством;

організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, що надходять на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, з урахуванням положень Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів;

організація на регіональному рівні виконання програм розвитку та функціонування (з питань, що належать до її компетенції) об'єктів дорожнього сервісу;

здійснення функцій замовника з усього комплексу дорожніх робіт;

технічний нагляд за станом автомобільних доріг загального, користування, мостів та інших штучних споруд;

аналіз на регіональному рівні інформації про стан автомобільних доріг загального користування та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики І оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості;

розробка і здійснення у взаємодії з органами Державтоінспекції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд;

узгодження маршрутів і оформлення платних дозволів на проїзд в регіоні транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

організація і проведення тендерів та розміщення замовлень на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших штучних споруд відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з цих питань;

здійснення контролю за умовами виконання контрактів та угод з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. мостів та інших штучних споруд;

реалізація технічної політики Укравтодору з упровадження прогресивних проектних рішень, сучасних матеріалів та новітніх технологій;

забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів, та інших штучних споруд згідно з встановленими нормативами;

облік на регіональному рівні автомобільних доріг загального користування, інженерних комунікацій і споруд;

участь у підготовці пропозицій щодо визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування в установленому порядку;

виконання функцій замовника (концесієдавця) на період будівництва автомобільних доріг на умовах концесії з питань відведення земель, контролю якості і фактичної 

вартості виконуваних робіт", організації роботи державної комісії з прийняття дороги в експлуатацію, у тому числі поетапно окремих її ділянок;

організація виконання положень Закону України "Про дорожній рух" та правил в частині охорони автодоріг, мостів та інших штучних споруд;

забезпечення функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування на регіональному рівні.

 

На балансі Служби автомобільних доріг в Одеській області  станом на 01.01.2022 р.  знаходиться  2813,5 км доріг, із них :

- міжнародних - 815,4 км

- національних - 97,2 км

- регіональних - 606,2 км

- територіальних - 1294,7 км